Blog

Nobelova cena 2019 v medicíne

Všetci vieme, že bez kyslíka nemôžeme žiť. A napriek tomu ho priamo nevnímame, považujeme kyslík za samozrejmosť. Je pre nás naozaj tak dôležitý?

Prvé štúdie o fyziológii buniek a o vplyve kyslíka na bunky pri nádorových ochoreniach publikoval O.H.Warburg (1883-1970), držiteľ Nobelovej ceny 1931 v medicíne za svoj výskum.

Dňa 7.10.2019 bol znova veľký deň pre kyslík a bunky. Nie, bol to veľký deň pre človeka, lebo boli ocenené Nobelovou cenou 2019 v medicíne nové prístupy k možnostiam liečby mnohých vážnych, často fatálnych diagnóz, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, anémie, onkologické ochorenia, atď. A kyslík je pri tom…

Nobelova cena 2019 v medicíne bola udelená pánom prof. W.G. Kaelin, Jr. (Harvard University), P.J.Ratcliffe (Oxford University) a G.L.Semenza (Johns Hopkins University) za ich viac ako 30 ročnú vedecko-výskumnú prácu so svojimi kolektívmi na všeobecne vyjadrenú tému „Ako bunky citlivo reagujú a prispôsobujú sa nedostatku kyslíka“. Vedecky rozpracovali vplyvy koncentrácie kyslíka na metabolizmus v bunkách a fyziologické funkcie i patológiu. Zamerali sa na  zníženú koncentráciu kyslíka v blízkosti buniek, tzv. hypoxiu a adaptáciu buniek na tento stav, na tzv.fyziologickú hypoxiu a jej vplyv na zdravie. Tento výskum odkrýva nové pohľady na možnú liečbu tých najvážnejších diagnóz odstránením hypoxie.

Je úžasné, že vo výskumnom kolektíve prof. P.J.Ratcliffa bol viac rokov aj tím prof.J. Pastoreka z Biomedicínskeho centra SAV Bratislava.

Pár hodín po udelení tejto Nobelovej ceny môžete na Internete, ak Vás to zaujíma, nájsť odborne vysvetlený prínos práce týchto nositeľov Nobelovej ceny 2019, vrátane ich publikácií v odborných časopisoch (CC, CA).

Nespoliehajme sa na to, čo s týmito vedeckými závermi urobia farmaceutické koncerny a kedy. Začnime pre seba, pre naše zdravie robiť niečo hneď. A čo? Predsa zabezpečiť našim bunkám dostatok kyslíka :o).

  • Nefajčime
  • Správne dýchajme, bránicové dýchanie, ktoré predýcha celé telo („do bruška“, plný jogový dych)
  • Pravidelná fyzická aktivita primerane veku a diagnózam je potrebná
  • Strava, ktorá podporuje o.i. aj zdravú krvotvorbu
  • Pime vodu obohatenú kyslíkom – Oxywater a naše bunky sa potešia
  • Inhalácia kyslíka v Oxyslovakia je veľmi podporná nielen preventívne, ale aj pri ochoreniach, mám to opakovane odskúšané
  • Eliminujme stres ako je to len možné
  • Vysaďme aspoň 1 stromček, veď sú našimi zásobovačmi kyslíka
  • Starajme sa každodenne o naše životné prostredie.

Ing.Tatiana Buzinkaiová, PhD.
celoživotne vysokoškolský pedagóg a vedecko-výskumný pracovník v analytickej chémii